Podstawa to dobrze dopasowany styropian

Podstawa to dobrze dopasowany styropian

Efekt ocieplania budynku jest w dużej mierze uzależniony od właściwego doboru materiału termoizolacyjnego do konkretnego zastosowania. Choć płyty ze styropianu EPS mogą na pozór wydawać się uniwersalnym materiałem, w rzeczywistości różnią się między sobą parametrami, związanymi m.in. z termoizolacyjnością, twardością i odpornością na obciążenia mechaniczne.

Styropian EPS to materiał znajdujący powszechne zastosowanie m.in. w termoizolacji ścian zewnętrznych budynków, podłóg na gruncie czy tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Dokonując wyboru płyt termoizolacyjnych, w pierwszej kolejności zazwyczaj zwracamy uwagę na współczynnik przewodzenia ciepła lambda, grubość i rodzaj styropianu – biały lub grafitowy. Warto jednak wiedzieć, że styropiany stosowane do izolacji ścian zewnętrznych budynków powinny się charakteryzować innymi parametrami związanymi z odpornością mechaniczną niż te do ocieplania powierzchni poziomych, jak podłogi i tarasy. Przegrody te bowiem podlegają innym rodzajom obciążeń. Jedną ze wskazówek mówiących o przeznaczeniu danego materiału jest jego nazwa, w której powinno występować słowo „fasada” lub „podłoga”, jednak nie wszyscy producenci je stosują. Dlatego warto bliżej zapoznać się z właściwościami, którymi charakteryzuje się dany styropian. Jakie więc parametry powinien mieć styropian fasadowy, a jakie podłogowy?

Trwały styropian na elewację
Ściany zewnętrzne budynku są wystawione na zmienną pogodę i ekstremalne temperatury. Pod wpływem wysokich i niskich temperatur powierzchnia elewacji rozszerza się i kurczy, a użyte do jej wykonania materiały ulegają naprężeniom termicznym, przez co są narażone na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego styropian fasadowy przede wszystkim powinien być wytrzymały na rozciąganie, jak również zginanie. Parametr wytrzymałości na rozciąganie jest oznaczany symbolem TR, a jego wartość dla tego rodzaju zastosowania optymalnie powinna zawierać się między 80 a 100 kPa. Drugim parametrem, na który należy zwrócić uwagę, jest odporność na zginanie, oznaczana symbolem BS. W tym przypadku dolna dopuszczalna wartość wynosi 75 kPa, a optymalna – 100 kPa. Zasadniczo im wyższe są te parametry, tym większą mamy pewność, że nasza nowa elewacja będzie trwała. Właściwości te są zależne od gęstości spienionego surowca użytego do produkcji styropianu, zastosowania ewentualnych domieszek i w dużej mierze – technologii produkcji. Na ogół styropian grafitowy powinien charakteryzować się większą gęstością niż biały, co wynika z zastosowania dodatkowej domieszki grafitu. Mankamentem styropianów o ciemnej charakterystyce jest jednak zazwyczaj ich podatność na odkształcenia pod wpływem nagrzewania przez promienie słoneczne, co powoduje że stworzona z nich warstwa ocieplenia może zawierać szczeliny będące źródłem mostków termicznych.

Styropian fasadowy
Styropian fasadowy powinien cechować się odpowiednią wytrzymałością na rozciąganie i zginanie
Fot. Knauf Therm

– Efekt odkształcania styropianu grafitowego udało się zniwelować dzięki technologii formowania ciśnieniowego płyt w prasie. Produkowany tą metodą styropian grafitowy Knauf Therm ETIXX Fasada 0,031 posiada gęstość 13,5 kg/m3 i wyróżnia się optymalną wytrzymałością na naprężenia mechaniczne, a także ma niespotykaną dotąd w przypadku tego typu materiałów klasę wymiarową P5, dzięki czemu odchylenia od geometrii płyt są minimalne –

mówi Cezary Bieżoński, Regionalny Menadżer ds. Sprzedaży w firmie Knauf Therm.

Co więcej, styropian ETIXX wytwarzany jest ze specjalistycznego surowca, który posiada jaśniejszą barwę niż standardowe styropiany grafitowe, co niweluje ewentualny negatywny wpływ promieni UV na warstwę ocieplenia.

Styropian Knauf Therm ETIXX Fasada λ 31
Styropian Knauf Therm ETIXX Fasada λ 31 cechuje się współczynnikami TR i BS na poziomie 100 kPa

Stabilny styropian pod nogami
Podłoga – zarówno na gruncie, jak i znajdująca się pomiędzy kondygnacjami, ulega obciążeniom użytkowym, wynikającym np. ze stawiania na nich ciężkich przedmiotów i mebli. Z tego powodu stosowane do jej izolacji materiały muszą być twardsze niż te do zastosowań fasadowych i odporne na odkształcenia pod wpływem ciężaru.

– Styropiany podłogowe cechują się lepszym parametrem BS niż te do zastosowań fasadowych, gdyż wynosi on więcej niż 100 kPa. Do określania właściwości styropianu podłogowego używa się dodatkowo jeszcze jednego parametru, określanego odpornością na naprężenia ściskające i oznaczanego symbolem CS. Jego minimalna dopuszczalna wartość w przypadku podłogi wynosi 70 kPa, jednak w przypadku niektórych bardziej wymagających zastosowań, jak np. ogrzewanie podłogowe, dach odwrócony czy garaż powinna ona być wyższa – na poziomie nawet 200 kPa. Jeśli istnieją wątpliwości, jaki parametr CS powinien mieć styropian w danym przypadku, lepiej zastosować ten o lepszych właściwościach –

podkreśla Cezary Bieżoński.

Poziom odporności styropianu na naprężenia ściskające mierzy się przy 10% odkształceniu płyty. W praktyce badanie to pokazuje, jak dużą siłę należy przyłożyć, by uzyskać takie odkształcenie. Im wyższa jest jego wartość, tym twardszy jest materiał. Zastosowanie styropianu fasadowego, który nie ma odpowiednich właściwości, do izolacji podłogi może poskutkować jego „osiadaniem” i stopniową utratą właściwości termoizolacyjnych. Trudności z dopasowaniem płyt EPS do odpowiedniego zastosowania przy ocieplaniu standardowych elementów, jak normalnie użytkowane podłogi czy elewacje w budynkach jednorodzinnych, może rozwiązać styropian łączący właściwości obu typów, jak np. Knauf Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 λ 38. Białe płyty cechują się bardzo dobrą gęstością 13,5 kg/m3, najlepszym w swojej klasie parametrem lambda 0,038 W/mK i optymalnymi parametrami odporności na obciążenia mechaniczne.

Płyty Knauf Therm PRO
Płyty Knauf Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 λ 38 cechują się współczynnikami TR≥100 kPa, BS≥115 kPa i CS≥70 kPa, dlatego łączą w sobie właściwości styropianów fasadowych i podłogowych
Fot. Knauf Therm

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.styropianknauf.pl

Napisz komentarz...