Cykl życia budynku

Każdy budynek, niezależnie od wielkości i rodzaju materiału, z którego został zbudowany, przechodzi przez charakterystyczne okresy składające się na tak zwany cykl życia obiektu. Wyróżnić tu można kilka następujących po sobie okresów obejmujących etap projektowy, etap budowy, etap użytkowania oraz etap rozbiórki. Oczywiście każdy z tych poszczególnych etapów posiada jeszcze odrębne poziomy realizacji, jak np. modernizacja lub renowacja. Najbardziej znaczącym jednak pod względem czasu trwania jest etap użytkowania.

Planowanie i budowa
Zaczynając od etapu projektowego, który również mógłby być wliczony w etap budowy, można powiedzieć, że rozpoczyna się on wykonaniem całościowego projektu budynku, w tym wszystkich planowanych instalacji. Już w tym momencie niezwykle ważne mogą okazać się konsultacje z przyszłym operatorem technicznym, który jednocześnie nie powinien być związany z Generalnym Wykonawcą. Oczywiście istnieją odpowiednie gwarancje, ale w przypadku wyboru obsługi technicznej powiązanej z GW, często mamy do czynienia ze zjawiskiem zwanym jako „zamiatanie pod dywan” Polega to na tym, że GW może pewne swoje błędy maskować, do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego. Oczywiście nie jest to regułą, ale warto w tym przypadku pomyśleć o niezależnej firmie specjalizującej się w kompleksowej obsłudze technicznej. Mamy wówczas pewność, że sprawy techniczne, również na etapie projektu i budowy, będą odpowiednio konsultowane z niezależnymi fachowcami.

Gotowy budynek i jego funkcjonowanie na przestrzeni lat
Drugim najdłuższym i najważniejszym zarazem etapem w całym cyklu życia budynku, jest etap użytkowania, który staje się również najbardziej wymagającym pod względem eksploatacji oraz oddziaływania na środowisko. To ostatnie staje się obecnie niezwykle ważnym zagadnieniem, porównywalnym z szeroko rozumianą optymalizacją kosztów, której to częścią w zasadzie jest.

W tym momencie sprawna obsługa techniczna obejmująca swoim zakresem wszystkie urządzenia, instalacje i systemy w budynku — staje się niezbędna. Oczywiście można ustanowić własnych pracowników technicznych, ale w efekcie może okazać się to znacznie droższe, niż w przypadku skorzystania z usług firmy zewnętrznej. Będzie to szczególnie mocno odczuwalne w okresie absencji pracowników (spowodowanych chorobą lub planowanym urlopem), gdzie konieczne będzie zastąpienie takich osób lub w razie wystąpienia nagłej awarii, korzystanie z usług firm niezaangażowanych do tej pory w działania związane z danym obiektem.

W przypadku nawiązania stałej i długofalowej współpracy z firmą zewnętrzną, klienci mogą liczyć na nieprzerwane zabezpieczenie od strony technicznej, zapewniające komfort użytkownikom obiektu oraz ciągłość funkcjonowania instalacji i urządzeń. Na tym etapie niezwykle ważne jest, aby obsługa techniczna budynku nie tylko wykonywała właściwie konserwacje, przeglądy i sprawnie usuwała usterki, ale również zgłaszała wszelkie propozycje dotyczące ewentualnej modernizacji oraz zapewniła warunki umożliwiające ograniczenie energochłonności obiektów.

Osiągnięcie najwyższej sprawności instalacji i urządzeń oraz wykorzystanie odpowiednio systemów pasywnych, jak i aktywnych staje się wówczas kluczowe dla strategii optymalnego użytkowania energii, a co z tym związane, poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko.

Rozbiórka obiektu budowlanego
Ostatni etap cyklu życia budynku, to oczywiście etap rozbiórki, w którym zarówno energochłonność, jak i efekt ekologiczny będzie związany z pracą urządzeń użytych do rozbiórki oraz z działaniami obejmującymi utylizację i recycling. Nawet na tym końcowym etapie, doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia wieloletniej, sumiennej obsługi technicznej, może zaowocować sporymi korzyściami w postaci niższych kosztów operacji rozbiórki i oszczędności czasu potrzebnego do jej przeprowadzenia.

Firma ETSerwis ma doświadczenie i wiedzę, które gwarantują nie tylko obsługę zgodną z zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej, ale także pozwalającą podnieść stopień optymalizacji i zapewniającą doradztwo na każdym etapie funkcjonowania obiektu. To, co jednak najważniejsze to fakt, że obsługa techniczna obiektów będzie działać na rzecz interesu właściciela, a nie wykonawcy nieruchomości.

Rozważaniom dotyczącym aspektom związanym ze zleceniem obsługi technicznej towarzyszą oczywiście pytania dotyczące ceny takiej usługi. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki i korzyści płynące z zatrudnienia firmy zewnętrznej, możemy śmiało powiedzieć, że taki model współpracy okazuje się najkorzystniejszy w przypadku dużych obiektów komercyjnych czy np. wspólnot mieszkaniowych.

Należy jednak zaznaczyć, że dzięki doskonale zorganizowanym serwisom mobilnym, również mniejsze nieruchomości niewymagające stałej ekipy techników, mogą być z powodzeniem obsługiwane w bardzo szerokim zakresie prac i usług.

Jak można wywnioskować, profesjonalna obsługa techniczna to w obecnych czasach znacznie więcej, niż tylko działania zorientowane na przestrzeganie rygorów prawnych. Misją ETSerwis jest przede wszystkim wspieranie podstawowej działalności właścicieli obiektów oraz dbanie o ich interesy w zakresie utrzymania wartości nieruchomości. Dodatkowo, nowoczesna obsługa techniczna, to również doskonały partner w poszukiwaniu oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakościowych usługi.

Napisz komentarz...