Knauf Therm

Fundament pod specjalną ochroną

W budynkach poddanych termomodernizacji niezabezpieczony fundament może stać się źródłem podwyższonych strat energii cieplnej, dlatego producenci wprowadzają nowe produkty, które pozwalają zapewnić coraz lepsze efekty ocieplenia. Jednym z takich rozwiązań jest nowy hydrofobowy styropian z domieszką grafitu – Knauf Therm Expert Hydro EPS 100 λ 31.

W budynkach poddanych termomodernizacji niezabezpieczony fundament może stać się źródłem podwyższonych strat energii cieplnej, dlatego producenci wprowadzają nowe produkty, które pozwalają zapewnić coraz lepsze efekty ocieplenia. Jednym z takich rozwiązań jest nowy hydrofobowy styropian z domieszką grafitu – Knauf Therm Expert Hydro EPS 100 λ 31.

Osoby planujące termomodernizację budynku często zastanawiają się, czy ocieplenie fundamentu jest konieczne. W wielu przypadkach dotyczy ono tylko ścian zewnętrznych i dachu, a zabezpieczanie części podziemnych ogranicza się do renowacji warstwy hydroizolacji i osłonięcia jej folią kubełkową. Pominięcie fundamentu podczas prac termoizolacyjnych może jednak prowadzić do zwiększonych strat energii cieplnej do gruntu. Według niektórych szacunków w budynkach, w których solidnie ocieplono fasadę, ubytki przez nieochroniony fundament mogą być wyższe nawet o połowę, ze względu na zwiększone różnice temperatur między przegrodami nadziemnymi i podziemnymi. Warto pamiętać, że w budownictwie starego typu stosowano materiały o słabszych właściwościach cieplnych niż obecnie, dlatego należy zastosować materiały termoizolacyjne o tych samych, jak najlepszych parametrach współczynnika przewodzenia ciepła zarówno do ocieplania ścian, jak i fundamentów. W roli ocieplenia cokołu i ścian fundamentowych doskonale sprawdzi się styropian grafitowy Knauf Therm Expert Hydro EPS 100 λ 31.

Nowe spojrzenie na ocieplanie fundamentu
Fundament nie ma styczności z mroźnym powietrzem w sezonie zimowym, ale jego konstrukcja jest także narażona na ujemne temperatury. W niektórych regionach Polski grunt może przemarzać nawet do głębokości 1,2-1,4 metra. Przy dobrze ocieplonych częściach nadziemnych i braku termoizolacji w częściach podziemnych ciepło z pomieszczeń może migrować w kierunku chłodniejszej strefy dolnej. Warto dodatkowo wziąć pod uwagę fakt, że tradycyjne fundamenty w starym budownictwie były wznoszone z materiałów, które dobrze przewodzą ciepło, jak beton czy kamień. Rozwiązaniem, które pozwala skutecznie zapobiec stratom energii i przedłużyć żywotność konstrukcji fundamentu, jest układana od jego zewnętrznej strony termoizolacja perymetryczna, złożona ze szczelnej hydroizolacji ściany fundamentowej i zwartej warstwy wytrzymałego, hydrofobowego styropianu o jak najlepszych właściwościach termoizolacyjnych. Nowe grafitowe płyty Knauf Therm Expert Hydro posiadają doskonały współczynnik lambda 0,031 W/mK. Są produkowane metodą wtrysku ciśnieniowego, a nie cięcia z bloku, dlatego posiadają zwartą strukturę złożoną z zamkniętych granulek, która wykazuje podwyższoną nienasiąkliwość. Dzięki temu styropian zachowuje swoje właściwości w wilgotnych warunkach. Optymalna gęstość na poziomie 18 kg/m3 pozwoliła uzyskać bardzo dobrą odporność mechaniczną płyt. Styropian o wytrzymałości na ściskanie na poziomie 100 kPa zapewnia skuteczną ochronę powłoki przeciwwodnej przed ewentualnym uszkodzeniem nawet na głębokości 3 metrów.

Knauf Therm Expert Hydro EPS 100 λ 31
Nowy formowany ciśnieniowo styropian z domieszką grafitu Knauf Therm Expert Hydro EPS 100 λ 31 do ocieplania fundamentów
Fot. Knauf Therm

Harmonijne połączenie
Aby uzyskać energooszczędny dom, ocieplenie fundamentu należy traktować jako spójne przedłużenie warstwy termoizolacji stosowanej na ścianach zewnętrznych. Nowe płyty grafitowe Knauf Therm Expert Hydro EPS 100 mogą być harmonijnie łączone w strefie cokołowej z płytami fasadowymi Knauf Therm ETIXX, które są produkowane w tej samej technologii formowania ciśnieniowego, posiadają ten sam parametr lambda 0,031 W/mK i duże wymiary 1200×600 mm. W zależności od tego, jakie wartości współczynnika przenikania ciepła U chcemy osiągnąć dla strefy cokołu i ścian fundamentowych, można dobrać materiał o grubości 100, 120, 150 lub 180 mm. Płyty Knauf Therm Expert Hydro posiadają na krawędzi frez, który umożliwia łączenie ich na zakładkę, co eliminuje występowanie mostków termicznych. Rozwiązanie sprawdza się doskonale także w obszarach, w których występują wysokie poziomy wód gruntowych. Płyty wyposażone w specjalne kanaliki drenażowe odprowadzają nadmiar wilgoci gruntowej w ilości nawet 0,3 l/s*m, co gwarantuje pewną ochronę fundamentu i zachowanie parametrów całego układu izolacji.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.styropianknauf.pl

Napisz komentarz...