Znane i cenione produkty renowacyjne Baumit zmieniają nazwę

Znane i cenione produkty renowacyjne Baumit zmieniają nazwę

Przywróciły dawny blask tysiącom budynków w całej Europie, teraz same doczekały się odświeżenia: wybrane produkty renowacyjne Baumit od 1 marca 2020 r. dostępne są w ofercie światowego producenta chemii budowlanej pod nowymi nazwami. Zmiany to wynik strategii rozwojowej firmy, zakładającej m.in. ujednolicenie i uproszczenia nazewnictwa produktów.

Oferta Baumit jest dostępna w 25 krajach. Jej niezwykle cenionymi elementami są produkty służące do renowacji, stosowane przez najbardziej wymagających wykonawców, inwestorów, architektów oraz dystrybutorów. Wszystko dzięki wieloletniej praktyce i doświadczeniu Baumit, który w swojej ofercie szczególną uwagę poświęca materiałom mającym za zadanie odświeżenie lub rekonstrukcję już istniejących obiektów – zarówno tych typowych, jak i tych o szczególnej wartości historycznej.

Aby ułatwić klientom orientację w naszych produktach renowacyjnych, w cenniku na rok 2020 podzieliliśmy je na trzy kategorie: „Program podstawowy” do typowej renowacji elewacji, „Program specjalistyczny” do renowacji obiektów zabytkowych, a także produkty dodatkowe do takich prac jak m.in. odsalanie i odgrzybianie murów czy usuwanie rys

– wyjaśnia Aleksandra Gilewska, Marketing Manager w Baumit Polska.

Kolejnym etapem zmian wynikających z ułatwiania komunikacji oferty było uproszczenie i ujednolicenie nazewnictwa wybranych produktów. Odświeżenie objęło m.in. nazwy tynków renowacyjnych, które w nowych nazwach otrzymały wspólny człon „Sanova”. To inspirowane łacińskim „sanus” („zdrowy”) hasło trafnie oddaje charakter materiałów, które dzięki posiadanemu przez Baumit know-how skutecznie „uzdrawiają” obiekty nadgryzione zębem czasu. – Renowacja, aby przyniosła oczekiwane efekty, wymaga przemyślanego podejścia i planowania, w szczególny sposób w przypadku obiektów zabytkowych. Dlatego stawiamy na kompleksowość oferty, która uwzględnia wszystkie etapy prac – od oczyszczenia i przygotowania podłoża aż po wykonanie sztukaterii. Umożliwia to jak najlepsze odwzorowanie materiałów i projektów historycznych przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki często słabego, zniszczonego podłoża – podkreśla Aleksandra Gilewska.

Od 1 marca 2020 r. nowe nazwy uzyskały następujące produkty do renowacji:

Baumit EinlagenTrassputz > Baumit Sanova MonoTrass
tynk renowacyjny trasowy jednowarstwowy

Baumit SelfporSanierputz SP 64 P > Baumit Sanova SP Grey
tynk renowacyjny drobnoziarnisty

Baumit SanierPutz Grob SP 64 G > Baumit Sanova SP Grano
tynk renowacyjny gruboziarnisty

Baumit Sanier Grundputz SG 68 > Baumit SanovaPor
tynk renowacyjny podkładowy

Baumit SanierVorspritz SV 61 > Baumit SanovaPre
obrzutka renowacyjna

Baumit SperrPutz SP 63 > Baumit SanovaBar
tynk renowacyjny uszczelniający

Baumit Klima RK 70 N > Baumit MultiFine RK 79
tynk wapienny zewnętrzny

Baumit ReCompact > Baumit SanovaPrimer
wzmacniacz tynku

Od 1 marca 2020 r. nowe nazwy uzyskały następujące produkty do renowacji

Od 1 marca 2020 r. produkty renowacyjne zostały podzielone na następujące podgrupy:

Program podstawowy: renowacja elewacji
 MC 55W – zaprawa przyczepna
 HM 50 – zaprawa przyczepna
 Sanova MonoTrass – wapno hydrauliczne z trasem

Program specjalistyczny: renowacja obiektów zabytkowych
 SP Grey – tynk renowacyjny drobnoziarnisty
 SP Grano – tynk renowacyjny gruboziarnisty
 SanovaPor – tynk renowacyjny podkładowy
 SanovaPre – obrzutka renowacyjna
 SanovaBar – tynk renowacyjny uszczelniający
 MultiFine RK 70 – tynk wapienny zewnętrzny
 Klima RK 39 – tynk wapienny zewnętrzny
 Klima RK 38 – tynk wapienny wewnętrzny
 SM 86 – zaprawa sztukatorska
 FG 88 – zaprawa sztukatorska gruboziarnista
 FF 89 – zaprawa sztukatorska drobnoziarnista
 SG 87 – zaprawa do odlewów sztukatorskich
 TrassitPlus – hydrauliczne wapno trasowe
 TrassitZement – cement portlandzki z trasem

Produkty dodatkowe:
 Antisulfat – środek do odsalania murów
 MultiPrimer – podkład wgłębny
 SanovaPrimer – silikantowy wzmacniacz tynku
 FungoFluid – preparat do usuwania glonów i grzybów
 ReClean – środek do czyszczenia elewacji
 FillPrimer – podkład wypełniający rysy

www.baumit.com

Napisz komentarz...