Bostik Kiesey Injektcreme

Bostik Kiesey Injektcreme – izolacja pozioma przeciw wilgoci kapilarnej

Kiesey Injektcreme od Bostik to najnowszej generacji hydroizolacja pozioma przeciw wilgoci kapilarnej. Dostępne w postaci hydrofobizującego kremu na bazie silanu i siloksanu rozwiązanie skutecznie wnika w pory i kapilary materiału budowlanego, pozwalając na osuszenie zawilgoconego muru.

Od prac przydomowych, po zapewnienie hydroizolacji fundamentów, ochronę piwnic przed wilgocią oraz basenów – niezależnie od wielkości i kształtu projektu, specjalnie opracowane wodoodporne produkty zapobiegają przemieszczaniu się wody lub zwiększaniu wilgotności, wydłużając okres przydatności oraz zwiększając trwałość konstrukcji budowlanej. Stąd firma Bostik stworzyła nowoczesny, hydrofobizujący krem na bazie silanu i siloksanu – Bostik Kiesey Injektcreme – który po zetknięciu z wilgocią w materiale budowlanym, tworzy warstwę uszczelniającą, rozpoczynając jednocześnie proces osuszania ścian. Iniekcja następuje poprzez jednorazową aplikację do jednorzędowo wywierconych otworów – przy pomocy kartusza lub próżniowego pistoletu do fugowania.

Przeciw wilgoci kapilarnej
Bostik Kiesey Injektcreme Dzięki niskiej lepkości, koncentrat Bostik Kiesey Injektcreme może wnikać w najmniejsze pory i kapilary materiału budowlanego, utrzymując się w otworze dzięki kremowej konsystencji. Przeznaczony do aplikacji w murach, betonach, kamieniu i skale produkt nie jest agresywny dla stali zbrojeniowej. Preparat przeznaczony jest do stworzenia dodatkowej, poziomej bariery uszczelniającej przeciw występującej w murze wilgoci. Jest zalecany w momencie, gdy pierwotna izolacja horyzontalna murów przestała być szczelna lub gdy budynek nie posiada uszczelnienia poziomego. Bostik Kiesey Injektcreme zapobiega dalszemu wnikaniu wilgoci i zapewnia niezawodne, długotrwałe osuszenie muru.

Jak osuszyć ściany?
Jak zatrzymać wilgoć kapilarną i osuszyć wilgotne ściany? Jak mówi Sławomir Pałka, Menedżer ds. Produktu, Segment Posadzek, Okładzin i Hydroizolacji w firmie Bostik: „Przed aplikacją Bostik Kiesey Injektcreme, zaleca się odpowiednie przygotowanie podłoża. W tym celu najpierw należy skuć istniejący tynk do około 80 cm ponad widoczną strefą zawilgocenia. Jeżeli pokaże się jeszcze wcześniejsza warstwa tynku, należy ją w całości usunąć. Pamiętajmy, że mur trzeba oczyścić mechanicznie. Należy również usunąć kruche fugi na głębokość 2 cm, a następnie wypełnić je zaprawą Sperrmörtel. Po usunięciu tynku, odsłoniętą powierzchnię zabezpieczamy preparatem Antisulfat. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża, kolejnym krokiem jest wykonanie otworów w przeznaczonym do uszczelnienia murze na wysokości 15 cm nad górną krawędzią gruntu, czyli nasadą ściany-podłogą, w odstępach co 15 cm, o średnicy 12 mm i na głębokość nie większą niż 15 mm od końca muru. Otwory wykonujemy bezudarową wiertarką elektryczną. Przed użyciem Bostik Kiesey Injektcreme, na zewnętrznej ścianie piwnicy należy sprawdzić, czy istnieje tam funkcjonujące uszczelnienie zewnętrzne. Przed iniekcją należy dokładnie usunąć pył. Następnie na czubku kartusza umieszczamy dołączoną rurkę iniekcyjną i wkładamy kartusz w pistolet, a następnie wypełniamy otwory produktem. Bostik Kiesey Injektcreme można również aplikować za pomocą ciśnieniowego pistoletu do fugowania. Po wyschnięciu zamykamy otwory masą nieprzepuszczającą wody Bohrlochschlämme. Warto wspomnieć, że jako wykończenie powierzchni nad uszczelnionymi spoinami, poleca się nałożenie dwóch warstw Flex Schlämme K11 Grau.”

Bostik Kiesey Injektcreme jest bardzo wydajny i łatwy w użyciu. Ten innowacyjny produkt od Bostik posiada wszelkie niezbędne atesty – w tym WTA nr 4-4-04 czy GISCODE D1, potwierdzający brak rozpuszczalnika w dyspersyjnych klejach i preparatach gruntujących.

Napisz komentarz...