Pionierski koncept Husqvarna ZERO

Pionierski koncept Husqvarna ZERO: autonomiczne i ekologiczne rozwiązanie przyszłości

Wizja zielonego zrównoważonego miasta przyszłości powoli staje się rzeczywistością. Husqvarna stworzyła pionierski koncept ZERO. Jego podstawowymi cechami są autonomiczność i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań ekologicznych. System bazuje na połączonych ze sobą elementach: kosiarce automatycznej, panelach solarnych, sztucznej inteligencji, wirtualnych granicach, ładowaniu indukcyjnym oraz czujnikach. Idea zrodziła się z myślą o osobach zarządzających miejskimi terenami zieleni. Wszytko po to, aby zapewnić im maksymalny komfort pracy, zmniejszyć emisję spalin i obniżyć poziom hałasu.

Postępująca urbanizacja wiąże się z powstaniem pytania dotyczącego przyszłego wyglądu miejskich terenów zieleni. Jak będą wyglądać? Jaka będzie rola maszyn? Czoła temu wyzwaniu stawili projektanci Husqvarna. Zaprojektowali rozwiązanie, które będzie pielęgnować zieleń, nie wytwarzając przy tym spalin, a także zminimalizuje ryzyko powstania niebezpiecznych sytuacji związanych z trudnym dostępem do pielęgnowanej zieleni. Efektem pracy jest koncept ZERO. Jego wyróżnikiem jest brak przewodów i autonomiczny system zbudowany wokół paneli słonecznych i oczywiście automatycznej kosiarki.

Pionierski koncept Husqvarna ZERO

Poziom zanieczyszczeń w wielu miastach europejskich jest bardzo wysoki. Husqvarna postanowiła zmierzyć się z tym wyzwaniem. Musimy już teraz szukać rozwiązań, które wpiszą się w trend urbanizacji, z drugiej zaś będą opierać się na ekologii. Koncept Husqvarna ZERO to katalizator, który pobudza nas do myślenia proekologicznego oraz do tworzenia rozwiązań przyjaznych naturze – mówi Rajinder Mehra, Design director, Husqvarna brand.

W ciągu dnia kosiarki automatyczne ładowane są poprzez hub zasilany kolektorami słonecznymi wytwarzającymi energię elektryczną. W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, kosiarka sama powraca do stacji ładującej, a ładowanie następuje indukcyjnie, Dodatkowo LEDowe słupy na szczycie huba informują przechodniów o poziomie naładowania stacji, a dodatkowo stanowią miły akcent wizualny, szczególnie nocą.

Pionierski koncept Husqvarna ZERO

Dzięki wykorzystaniu wirtualnych granic hub wyposażony w panel solarny kontroluje teren, po którym ma się poruszać automatyczna kosiarka. Ponadto, kiedy otrzyma on informacje, że roślinność potrzebuje więcej uwagi, wykorzystując sztuczna inteligencję poinformuje zespół zarządzający zielenią o zaistniałej sytuacji.

Ten samoregulujący i zrównoważony koncept wynika z zainteresowania marki Husqvarna kwestiami dotyczącymi zmianami klimatu. Przede wszystkim Husqvarna pragnie aktywnie włączyć się w realizację celów zawartych w Porozumieniu Paryskim z 2015 r. Prace nad projektem Husqvarna ZERO wciąż trwają.

Pionierski koncept Husqvarna ZERO

fot. Husqvarna AB

Napisz komentarz...