Poprawne murowanie ścian z betonu komórkowego

Beton komórkowy jest lekkim, ciepłym i bardzo popularnym materiałem ściennym. Jest on łatwy w obróbce. Docinanie elementów do odpowiednich rozmiarów przebiega w szybki i wygodny sposób. Bez problemu można skorygować także ewentualne nierówności, uzyskać niestandardowe kształty zabudowań czy rozprowadzić instalacje elektryczne. Podczas obróbki i murowania ścian przy użyciu elementów z betonu komórkowego, chcąc przyśpieszyć prace i wymurować przegrody wysokiej jakości, należy przestrzegać zaleceń wykonawczych. Jak należy poprawnie murować ściany przy użyciu betonu komórkowego?

Składowanie i obróbka materiału
Bloczki z betonu komórkowego należy przechowywać na paletach umieszczonych na równym, suchym i utwardzonym terenie. Zależnie od aktualnie panujących warunków atmosferycznych należy je również odpowiednio zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

Beton komórkowy jest materiałem o wysokiej izolacyjności cieplnej, która wynika z jego gęstości i porowatej struktury wewnętrznej. Również struktura wewnętrzna materiału jest odpowiedzialna za jego łatwość obróbki. Elementy z betonu komórkowego można docinać przy użyciu piły ręcznej. Jest to prosta czynność nie wymagająca dużego nakładu sił. Także prowadzenie bruzd pod instalacje rylcem ręcznym nie jest problematyczne i może być przeprowadzone szybko i sprawnie.

Dobór zaprawy murarskiej
Mur, to nie tylko element murowy, niemniej istotną rolę pełni odpowiednio dobrana zaprawa. Istotne aby jej wytrzymałość nie przekraczała w znaczącym stopniu wytrzymałości łączonych elementów murowych gdyż może to doprowadzić do wystąpienia spękań i zarysowań. Przy murowaniu bloczków z betonu komórkowego szczególnie rekomendowana jest zaprawa cienkowarstwowa. Nadaje się ona do łączenia wszystkich elementów ściennych tworzących system: nadproży, u-kształtek czy bloczków i płytek z betonu komórkowego. Zaprawa klejowa jest gotowa do użycia po dodaniu wody w odpowiedniej ilości – przy jej wyrabianiu należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta zawartej na worku. Oprócz uniwersalnego zastosowania zaprawa cienkowarstwowa ma szereg innych zalet: niskie zużycie, eliminacja zjawiska powstawania podłużnych mostków termicznych, łatwość rozprowadzania i poziomowania poszczególnych elementów – co przyśpiesza wznoszenie przegród a tym samym wpływa na obniżenie kosztów wznoszenia ścian.

Podstawowe narzędzia do murowania

    Do murowania z betonu komórkowego niezbędne są narzędzia takie jak:
  • kielnia do murowania na cienką spoinę o szerokości murowanego bloczka
  • paca i struga do szlifowania bloczków,
  • prowadnica,
  • piła ręczna,
  • gumowy młotek,
  • poziomica,
  • mieszadła i wiertarki do wymieszania zaprawy.

Zbrojenie strefy podokiennej
W murach wzniesionych z każdego rodzaju elementów murowych strefą szczególnie wrażliwą na wystąpienie zarysowań jest strefa podokienna. Dlatego zalecane jest ułożenie zbrojenia spoin wspornych w przynajmniej jednej najwyższej spoinie znajdującej się tuż pod otworem okiennym. Zbrojenie najlepiej jest wykonać przy użyciu zbrojenia systemowego w postaci płaskiej kratowniczki. Aby zbrojenie właściwie zapobiegało zarysowaniom strefy podokiennej powinno mieć długość umożliwiającą wyjście poza światło otworu okiennego na długości minimum 50 cm dla każdej ze stron.

Przewiązanie murarskie
Zachowywanie odpowiednich wiązań murarskich jest jedną z podstawowych zasad wykonywania murów. Umożliwia poprawne przeniesienie obciążeń tym samym zmniejszając ryzyko zarysowania przegród. Najkorzystniejsze jest wiązanie elementów w połowie długości elementu murowego. Ale zgodnie z zapisami normowymi wystarczającym jest aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach mijały się co najmniej o 0,4 wysokości elementu murowego. Wartość ta dla większości bloczków z betonu komórkowego dostępnych na polskim rynku wynosi około 10 cm. Jeżeli przewiązanie murarskie z jakiegoś powodu nie może zostać zachowane spoiny wsporne należy odpowiednio zazbroić.

Połączenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych
Najlepszym połączeniem ściany zewnętrznej i wewnętrznej jest ich wzajemne przewiązanie. Jeżeli na warstwę zewnętrzną dodawana jest warstwa izolacji termicznej ściany wzajemnie prostopadłe przemurowywuje się na całą grubość ściany zewnętrznej. Jeżeli ściana zewnętrzna jest ścianą jednowarstwową (do której nie jest dodawana warstwa ocieplenia) warstwy przemurowywuje się na głębokość 15 cm, co pozwala zapobiec pojawieniu się mostków termicznych w miejscu połączenia. Połączenie ścian wiązaniem murarskim powoduje, że przegrody (zewnętrzna i wewnętrzna) muszą być wznoszone równocześnie. Istnieje możliwość domurowywania ścian wewnętrznych w późniejszym etapie inwestycji jednak musi być wtedy uwzględniony system połączenia ścian wzajemnie prostopadłych metalowymi łącznikami, zapewniający pod względem konstrukcyjnym połączenie równoważne przewiązaniu murarskiemu. Niewłaściwe podczas wznoszenia ścian z betonu komórkowego jest domurowywanie ścian wewnętrznych do zewnętrznych „na styk”, czyli „doklejanie” przegrody wewnętrznej do zewnętrznej bez zapewnienia żadnego połączenia umożliwiającego poprawną dystrybucję obciążeń.

Beton komórkowy to nowoczesny, bezpieczny i funkcjonalny materiał budowlany, który przy zachowaniu pewnych elementarnych zasad w trakcie realizacji prac budowlanych pozwala na szybkie i sprawne wymurowanie przegród. Właściwe składowanie, profesjonalna obróbka, wykorzystanie cienkowarstwowej zaprawy klejącej i odpowiednich narzędzi oraz stosowanie podstawowych zasad murarskich, sprawią, że wszelkie konstrukcje wznoszone z betonu komórkowego będą trwałe przez lata.

Napisz komentarz...